Ovaj dokument služi kao temelj za izradu ponude, a nakon prihvaćene ponude i sklopljenog ugovora kao prijava za certificiranje sustava.

  Molimo Vas ispunite u cijelosti online upitnik ili preuzmite Microsoft Word dokument
  PRIJAVA ZA CERTIFICIRANJE i ispunjenog ga pošaljete e-mailom  
  ili na fax br. 01 60 44 070., odnosno na adresu:
  CRO CERT – Centar za certificiranje sustava upravljanja
  Frane Bulićeva 14/II 10000 Zagreb

  NAPOMENA
  Molimo ispunite sve podatke kako bismo Vam dali najkonkretniju ponudu u što kraćem vremenu!

  I. Adresa/osoba za kontakt

  II. Podaci o organizaciji

  (područje koje će biti obuhvaćeno certifikacijom, provjereno tijekom audita i navedeno na certifikatu)
  (scope) Prema Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
  (Ukoliko ima molimo da navedete koje djelatnosti)

  III. Sustav upravljanja

  Na temelju zahtjeva kojih normi je uspostavljen vaš sustav upravljanja koji želite certificirati?

  Molimo do označite odgovarajuću normu ili norme.

  IV. Predviđeni termini

  Imate li neki željeni termin za certifikacijski audit?
  Jeste li imali potporu/savjete vanjskog savjetnika pri izgradnji i uvođenju svoga sustava upravljanja?