Interni auditori

  Cro Cert

  Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.   
  Zagreb, Frane Bulića 14, www.cro-cert.hr

  Organizira

  Seminar za interne auditore kvalitete, okoliša i sigurnosti

  prema ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001:2018

  09. i 10.04.2024. u Zagrebu

  • Redovito provođenje internih audita u organizacijama s uspostavljenim sustavima upravljanja (kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću, sigurnošću hrane, informacijskom sigurnošću i drugim) zahtijeva stručne i iskusne ljude.
  • Razvoj i promjene sustava i normi traže stalno usavršavanje internih auditora.
  • Način auditiranja treba biti prilagođen specifičnim zahtjevima jednog ili više sustava upravljanja
  • Seminar je koncipiran prema normi ISO 19011:2018 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja i prilagođen svim razinama znanja i iskustva u radu sa uvedenim sustavima upravljanja

  Tematski plan:

  Specifičnosti provođenja audita sustava upravljanja (Norma za auditiranje ISO 19011:2018)

  • Principi audita
   Što je audit, vrste audita, principi audita
  • Upravljanje programom audita
   Ciljevi, kriteriji, metode, odgovornosti i nadležnosti, resursi
  • Provođenja audita u praksi
   Planiranje, formiranje tima auditora i odgovornosti članova, dokumentacija za audit, prikupljanje podataka, nalazi audita, izvještaj, provjera nesukladnosti
  • Kompetencije auditora
   Potrebna znanja i vještine, način komuniciranja, iskustvo, održavanje kompetencija i njihova evaluacija

  Vježbe na konkretnim primjerima za sustave upravljanja

  Što je potrebno provjeriti svake godine i dokumentirati. Interni audit kao priprema za audit certifikacijske kuće

  Rad u malim grupama do 8 polaznika

  Kombinacija izlaganja, individualnog i grupnog rada na konkretnim primjerima iz prakse auditiranja u ukupnom trajanju od 14 sati

  Ispit i izdavanje certifikata

  Pisanom ispitu pristupaju svi kandidati koji žele dobiti certifikat auditora. Kandidati polažu ispit prema prijavljenoj normi u prijavnici.


  Kandidati trebaju poznavati osnove norme prema kojoj je uspostavljen sustav upravljanja u njihovoj organizaciji.

  Seminar realiziraju vodeći auditori Cro Certa s višegodišnjim iskustvom u auditiranju i u edukaciji

   

  MJESTO ODRŽAVANJA:

  Prostorije Cro Certa, Frane Bulića 14/II, 10 000 Zagreb

  PRISTOJBA

  Seminar + ispit + certifikat auditora (po kandidatu) 320€ + PDV

   

  Za 4 prijavljena kandidata iste organizacije naplaćujemo 3 pristojbe, a četvrti sudjeluje besplatno.

  Za sve polaznike osigurano je osvježenje pod pauzama

  Prijave se primaju do 02.04.2024. ili do popunjenosti grupe

  Uplate na račun Cro Certa IBAN HR2423400091110154030 s naznakom „za seminar“

  Prijavljeni kandidati dobit će pisanu obavijest o upisu, program i sve informacije na e-mail ili fax naveden u prijavnici.

  KONTAKT: , tel /fax 01 60 444 53, 01 60 44 070

   


   

  PRIJAVNICA ZA SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE

   

  pdfPreuzmite prijavnicu ili ispunite online obrazac

  ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IQNET SR-10, ISO 50001 i dr.