Online seminar - Interni auditori

  Cro Cert

  Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.   
  Zagreb, Frane Bulića 14, www.cro-cert.hr

  Organizira online seminar

  Interni auditori

   

  Seminar je namijenjen osobama koje provode  interne audite sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću kao i svim ostalim sustavima upravljanja koji zahtijevaju redovito provođenje internih audita

  • Redovito provođenje internih audita u organizacijama s uspostavljenim sustavima upravljanja (kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću, sigurnošću hrane, informacijskom sigurnošću i drugim) zahtijeva stručne i iskusne ljude
  • Način auditiranja treba biti prilagođen specifičnim zahtjevima jednog ili više sustava upravljanja
  • Seminar je koncipiran prema normi ISO 19011:2018 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja i prilagođen svim razinama znanja i iskustva u radu sa uvedenim sustavima upravljanja

  Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

   

  online - seminar je organiziran u skladu s potrebama polaznika i prilagođen sudjelovanju na radnom mjestu

  Tematski plan:

  • Osnovno o auditu
   Što je audit, vrste audita, principi audita
  • Upravljanje programom audita
   Ciljevi, kriteriji, metode, odgovornosti i nadležnosti, resursi
  • Provođenja audita u praksi
   Planiranje, formiranje tima auditora i odgovornosti članova, dokumentacija za audit, prikupljanje podataka, nalazi audita, izvještaj, provjera nesukladnosti
  • Kompetencije auditora
   Potrebna znanja i vještine, način komuniciranja, iskustvo, održavanje kompetencija i njihova evaluacija
  • Što je potrebno provjeriti svake godine
   Interni audit kao priprema za audit certifikacijske kuće


  Ispit i izdavanje certifikata:

  Pisanom i po potrebi usmenom ispitu pristupaju kandidati koji žele dobiti i certifikat auditora. Ovisno o vrsti ispita kojeg odaberu kandidati će dobiti certifikat za internog auditora jednog ili više sustava.

   

  Način rada:

  Rad na seminaru provodi se digitalno, od polaznika se očekuje da imaju pristup kompjuteru ili tabletu na kojem mogu komunicirati s predavačem, kao i vrijeme potrebno za čitanje skripte i rješavanje dobivenih zadataka.

  Prijavljeni polaznici imaju osigurano individualno vrijeme s predavačem. Na kraju seminara, polaznici polažu ispit za sustav upravljanja prijavljen u prijavnici u terminu koji je dogovoren s predavačem.

  Sve materijale i dodatne informacije dobivaju se nakon prijave i izvršene uplate.

  • Kandidati trebaju poznavati osnove norme prema kojoj je uspostavljen sustav upravljanja u njihovoj organizaciji i prema kojoj polažu ispit!

  Seminar realiziraju vodeći auditori Cro Certa s višegodišnjim iskustvom u auditiranju i u edukaciji

  PRISTOJBA

  Seminar (po kandidatu) 
  1.760,00 kn + PDV

  Seminar + ispit + certifikat auditora (po kandidatu)
  1.880,00
  kn + PDV

  Za 4 prijavljena kandidata iste organizacije naplaćujemo 3 pristojbe, a četvrti sudjeluje besplatno

  ILI

  Za 3 prijavljena kandidata odobravamo popust 10% na ukupan iznos pristojbi.

  Uplate na račun Cro Certa   IBAN HR2423400091110154030 s naznakom „za seminar“

  Prijavljeni kandidati dobit će pisanu obavijest o upisu, program i sve informacije na e-mail  naveden u prijavnici.

  KONTAKT:  , tel /fax 01 60 444 53, 01 60 44 070


  PRIJAVNICA ZA SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE

  pdfpreuzmite prijavnicu ili ispunite online obrazac

  ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IQNET SR-10, ISO 50001 i dr.