ISO/IEC 27001:2022 – novo izdanje norme

    Kao odgovor na izazove globalne kibernetičke sigurnosti i da bi podigli digitalno povjerenje, ISO organizacija je objavila novu i poboljšanu verziju ISO/IEC 27001.

    Najpoznatija svjetska norma o upravljanju informacijskom sigurnošću pomaže organizacijama da osiguraju svoju informacijsku imovinu – ključnu u današnjem sve digitalnijem svijetu.

    Više na stranicama www.iso.org