ISO 9001 kvaliteta

  Sustav upravljanja kvalitetom način je na koji svaka pojedina organizacija upravlja i kontrolira one aktivnosti koje utječu, direktno ili indirektno, na ostvarenje željenih rezultata.

  Osnovni cilj je prepoznati zahtjeve i želje kupca i pronaći ravnotežu između tih potreba i mogućnosti organizacije da ih ispuni u dovoljnoj mjeri.

  Zahtjevi ISO 9001 su primjenjivi za sve organizacije, neovisno o veličini, lokaciji ili čime se bavi, jer ISO 9001 specificira zahtjeve dobrog upravljanja organizacijom kako bi bila uspješnija i osigurala da kupac dobije poznatu, dobru kvalitetu proizvoda ili usluga, a to znači zadovoljan kupac koji se vraća.

  Dokaz tome je i preko milijun važećih izdanih ISO 9001 certifikata u cijelom svijetu.

   

  pdfPreuzmite brošuru