ISO 45001 zaštita zdravlja i sigurnosti

    Sigurnošću, zdravljem i dugoročnom dobrobiti radnika najbolje se upravlja kroz sustavno praćenje uz normu ISO 45001.

    Procjena rizika u cjelokupnoj organizaciji početak je u svakoj organizaciji koja želi pratiti i poboljšati sigurnost i zdravlje radnika, te smanjiti mogućnost ozljeda i smrtnih posljedica. Ova norma primjenjiva je za sve organizacije svih veličina i djelatnosti i prilagođena je malim organizacijama, kao i velikima. Jer zdravlje i sigurnost su prije svega!

     

    pdfPreuzmite brošuru