ISO 22000 sigurnost hrane

    Od polja do stola, uvijek će biti važno gdje i kako je hrana nastala i došla do ljudi. Kroz ISO 22000 uspostavlja se sustav kontrole i kritičnih točaka kroz cijeli lanac i u svakom trenutku može se doći do prethodne karike, što osigurava kvalitetno upravljanje hranom za ljudsku konzumaciju.

    Zahtjevi se odnose na sve organizacije, male ili velike unutar lanca hrane. Stočari, proizvođači stočne hrane, sakupljači biljaka, poljoprivrednici, proizvođači začina, proizvođači hrane, preprodavači, restorani, catering i restorani brze prehrane, dostavljači hrane, tvrtke koje čiste, održavaju, skladište i distribuiraju hranu ili namirnice, dobavljači opreme za pripremu hrane, pakiranje i čuvanje hrane i svi ostali koji se mogu naći u lancu proizvodnje i distribucije hrane ciljna su grupa za primjenu ove norme.

     

    pdfPreuzmite brošuru