Seminar je namijenjen osobama koje provode  interne audite sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću kao i svim ostalim sustavima upravljanja koji zahtijevaju redovito provođenje internih audita