Certificiranje

  Certificiranje sustava upravljanja naša je djelatnost, naša strast i naša misija. Prva smo hrvatska certifikacijska kuća, osnovana sa isključivom djelatnošću certificiranja sustava upravljanja prema međunarodnim standardima.


  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, IQNet SR10 - certificiramo organizacije svih veličina i vrsta, u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu.

  Od upita do certifikata

  Put do certifikata možemo opisati kao dva odvojena dijela:

  1. Prvi korak je priprema dokumentacije sustava upravljanja, identifikacija radnih procesa i integracija postojećih poslovnih zapisa te provođenje edukacija za upravu i zaposlenike koji će upravljati tom dokumentacijom.

   Uobičajena praksa je da se za prvi korak ili angažiraju savjetnici ili organizacija vlastitim snagama pripremi dokumentaciju usklađenu s odabranim standardom.

  2. Drugi korak je i neovisna provjera svih zahtjeva sustava upravljanja i potvrđivanje certifikatom to jest certificiranje. Za drugi korak angažira se neovisna certifikacijska kuća to jest Cro Cert koji izdaje certifikat i stoji iza vašeg sustava.

   Certifikacijske kuće ne smiju nuditi pripremu i konzalting klijentima koje certificiraju.

  Ako ste spremni za drugi korak, krenimo zajedno

  • Javite nam se, prema dostavljenim podacima iz prijave za certificiranje napravit ćemo ponudu i sklopiti ugovor.

  • Provest ćemo Prvi stupanj audita koji služi za upoznavanje organizacije, procesa, dokumentacije i omogućuje nam davanje ocjene spremnosti uspostavljenog sustava upravljanja za provođenje drugog stupnja.

  • Drugi stupanj audita je provjera certificirane djelatnosti organizacije na mjestu rada u organizaciji tijekom razgovora sa zaposlenicima i provjere zapisa poslovanja.

  • Nakon svakog stupnja audita dostavljamo pisani Izvještaj o auditu sa nalazima audita.

  • Nakon pozitivnog izvještaja bez otvorenih nesukladnosti, donosimo odluku o izdavanju certifikata.

  Izborom Cro Certa za svoju certifikacijsku kuću osiguravate svojoj organizaciji certifikate prepoznate u svijetu, te partnerski odnos povjerenja i prepoznate kvalitete.