Pravila certificiranja

  Svrha ovih pravila je propisivanje jedinstvenog načina provođenja certifikacijskih audita sustava upravljanja, praćenja održavanja certificiranog sustava, rješavanja žalbi i pritužbi, te prava i obaveza Cro Certa i organizacije koja je nositelj certifikat Cro Certa.

  Pravila se primjenjuju za sve postupke certificiranja za bilo koji sustav upravljanja, a sve organizacije koje žele imati certificiran sustav od strane Cro Certa imaju jednake mogućnosti i prava tijekom cijelog postupka.

  Pravila služe za informaciju organizacijama koje se žele prijaviti za certificiranje Cro Certu, obavezna su za sve zaposlenike i suradnike Cro Certa.

  Organizacije koje žele biti klijent Cro Certa ugovorom se obavezuju na prihvaćanje ovih pravila.

  Ovdje preuzmite kopiju pdfPravila za certificiranje u PDF formatu.

  Image