Cro Cert djeluje potpuno nepristrano i jednako prema pojedincima, poduzećima i ustanovama svih djelatnosti, struktura i veličina u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

  Usluge Cro Cert-a otvorene su svim organizacijama pod istim uvjetima bez obzira na njihovu djelatnost, veličinu ili sjedište.

  Odluke Cro Certa temelje se samo na objektivnim pokazateljima sukladnosti s odabranom normom ili propisom i postignutim objektivnim rezultatima te na njih ne mogu utjecati drugi interesi.

  Zaposlenici Cro Certa i njegovi suradnici ne daju savjetničke usluge tvrtkama koje certificiraju i izbjegavaju svaki konflikt interesa.

  Cro Cert ne auditira druga certifikacijska tijela, ni ne provodi interne audite u organizacijama koje certificira.

  Cro Cert ne koristi usluge konzultantskih organizacija za podugovaranje audita.

  Da bi se izbjegli svi potencijalni sukobi interesa i prijetnje nepristranosti, Cro Cert proaktivno djeluje na analizi i njihovom izbjegavanju, te ne prihvaća certificiranje sustava upravljanja u organizacijama u slučajevima kada postoji sumnja da su savjetničke usluge provedene na način koji dovodi u pitanje nepristranost ili kada povezanost organizacije i certifikacijskog tijela predstavlja neprihvatljiv rizik po nepristranost.

  Certifikacijske aktivnosti Cro Certa se nikad ne promoviraju zajedno sa uslugama konzultantskih organizacija, niti odabir bilo koje konzultantske kuće ne može utjecati da postupak auditiranja klijenta bude jednostavniji, lakši, brži ili jeftiniji.