Akreditacija

    U svojih preko 20 godina rada, uspješno je izgrađen ugled objektivne, fleksibilne, otvorene certifikacijske kuće koja svoje poslovanje dodatno potvrđuje i akreditacijama Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

    Prepoznajući vrijednost akreditacije, Cro Cert se prvi u Republici Hrvatskoj, još 2000.godine akreditirao za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom, a od 2004. godine bili smo prva i dugo godina jedina certifikacijska kuća u Republici Hrvatskoj koja se akreditirala od strane HAA i za sustave upravljanja okolišem.

    U 2018. godini smo akreditaciju proširili i na OHSAS 18001:2007, a 2019. godine i na ISO 45001:2018.

    pdfAkreditacija